Produkty
Zasoby

Okna Ochronne Delta

Tam gdzie istnieje potrzeba wglądu do pomieszczenia ze źródłem promieniowania w trakcie ekspozycji, zastosować można Okno Ochronne DELTA. Okno ochronne DELTA składa się z szyby ochronnej, ramy drewnianej, listew ochronnych i ozdobnych. Rama zawiera wbudowane zabezpieczenie ołowiane. Sposób zabudowy warstwy ołowianej w ramie i listwach jest taki sam jak w drzwiach ochronnych.

Szkło ochronne jest podstawowym elementem ochronnym w oknie DELTA. Jest ono skutecznym środkiem ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim i gamma w medycynie, technice i badaniach naukowych. Oferowane szkło jest ciężkim szkłem flintowym (szkło potasowo-ołowiowe), którego działanie ochronne bazuje na wysokiej zawartości tlenków metali ciężkich (około 70% wagowych). Zawartość tlenków ołowiu wynosi nie mniej niż 65% wagowych. Z tego powodu gęstość szkła wynosi więcej niż 5,05g/cm3.


Okno ochronne- przekrój poprzeczny

Wymagania wobec skuteczności ochronnej szkła określane są poprzez równoważnik ołowiu. Dla przykładu: określenie "Szkło o równoważniku 2,1mm Pb" oznacza, że skuteczność ochronna szkła jest taka sama jak skuteczność jednorodnej płyty ołowianej o grubości 2,1mm. Szkło ochronne posiada wspaniały współczynnik przenikalności światła – w zakresie fal o długości 500-600nm, w których także oko ludzkie posiada największą wrażliwość odbioru, oferowane szkło dysponuje w najczęściej stosowanych grubościach współczynnikiem przenikalności 85%.

Szkło ochronne oferowane jest w zależności od zastosowania w dwu rodzajach:

  • S – jakość ochronna; szkło pozbawione usterek, które wpływają na działanie ochronne i przejrzystość; szkło jakości S nadaje się do wszystkich zastosowań poza wymienionymi przy jakości BS
  • BS – jakość ekranowa; szkło to odpowiada najwyższym wymaganiom optycznym, np. obserwacja i fotografia obrazów we fluoroskopii, jak też zastosowaniom naukowym.