Produkty
Zasoby

System Osłon Antyradiacyjnych Delta

Wyższe wymagania odnośnie skuteczności osłon antyradiacyjnych, nowe wymogi estetyczne, skróce­nie czasu adaptacji pomieszczenia dla potrzeb dia­gnostyki przy użyciu nowoczesnej aparatury me­dycznej - oto podstawowe założenia przyjęte podczas projektowania Systemu Osłon Antyradiacyjnych DELTA.


System osłon antyradiacyjnych DELTA

Do końca lat osiemdziesiątych zasadniczą metodą ochrony było stosowanie w pomieszczeniach z aparaturą rentgenowską tynku barytowego.

Barytowanie miało wiele istotnych wad:

 • nierównomierność nałożonej warstwy barytu
 • nieszczelności ochrony wynikające z pęknięć - powstających w czasie schnięcia oraz w czasie eksploatacji
 • trudności w układaniu barytu na sufitach, podciągach, załamaniach, itp.
 • rozwarstwianie się tynku barytowego
 • długi czas trwania prac budowlanych (technologia robót wymaga nakładania cienkich warstw z odpowiednimi przerwami na pielęgnację i przeschnięcie)

System DELTA eliminuje wszystkie wady barytowania pomieszczeń oraz posiada dodatkowe zalety.

System ochrony przed promieniowaniem jonizują­cym firmy DELTA tworzą:

 • drzwi ochronne (zarówno uchylne jak i przesuwne z pełna automatyką)
 • panele sufitowe i ścienne
 • żaluzje na okna zewnętrzne
 • ekrany wlotów kanałów wentylacyjnych
 • okna ochronne do sterowni
 • okna podawcze
 • przepusty kaset rtg
 • elementy uzupełniające
 • oraz technologia suchego montażu zapewniająca ciągłość ochrony

Warstwę ochronną w technologii DELTA stanowi ołów o czystości 99,97% w postaci jednorodnej płyty o grubości 1-3 mm wbudowanej w element ochronny. Specjalna konstrukcja elementów ochronnych umożliwia zabudowę ciągłej ochrony przed promieniowaniem jonizującym - dlatego też system zapewnia skuteczną, ciągłą ochronę.

Elementy ochronne są prefabrykowane tworząc modułowy system przystosowany do suchego montażu. Dzięki temu osiągany jest krótki czas zabudowy osłon.

Elementy ochronne pokryte są twardym laminatem o grubości 0,9mm. Stosowany laminat charakteryzuje się doskonałymi parametrami użytkowymi (odporność mechaniczna, odporność na zaplamienia). Możliwe jest zmywanie i dezynfekcja różnymi środkami stosowanymi w szpitalach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest łatwe utrzymanie wymogów higienicznych.

Konstrukcja Elementów oraz technologia montażu umożliwiają odzysk elementów zabudowy do ponownego zastosowania. Konstrukcja paneli ochronnych umożliwia przykręcanie do ich powierzchni osprzętu za pomocą wkrętów o długości do 18mm bez naruszenia warstwy ochronnej ołowiu.

Oprócz zalet technicznych, technologicznych i higienicznych technologia DELTA oferuje korzystny stosunek cena/jakość. Kalkulując koszty adaptacji pomieszczenia w wybranej technologii, zazwyczaj pomija się koszty eksploatacji (np. malowania pomieszczeń). W przypadku pomieszczeń szpitalnych koszty te są znaczące. Wynikają one z konieczności stałego utrzymania pomieszczenia w wymaganym standardzie higienicznym. Technologia DELTA zmniejsza koszty utrzymania pomieszczeń.