Kontakt

Zakłady Usługowo-Produkcyjne DELTA Spółka z o.o.
Sitaniec 125C
22-400 Zamość

tel: (0-84)6398770

tel/fax: (0-84)6398771

e-mail:biuro@zupdelta.com.pl

NIP: 922-000-95-68
REGON: 95 000 40 11
KRS: Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
Nr KRS: 0000090963
Kapitał założycielski: 89 000 zł