Produkty
Zasoby

Płyty ścienne ochronne Delta

Płyty Ochronne DELTA wykonane są w postaci płyty warstwowej, w której warstwa ochronna ołowiu ma gwarantowaną grubość od 1 do 3mm z gradacją 0,5mm. Gwarancja grubości ołowiu oznacza w tym przypadku zastosowanie płyty o grubości nie mniejszej niż wymagana. W technologii DELTA stosowane płyty posiadają wyłącznie dodatnią odchyłkę grubości. Z doświadczenia wynika, że trudno jest osiągnąć gwarantowaną grubość mniejszą niż 1mm, dlatego też DELTA nie oferuje płyt ściennych o grubości mniejszej niż 1mm Pb.


Montaż płyty "na obce pióro"
Konstrukcja płyty ochronnej powoduje, że płyta i warstwa ochronna ołowiu są sztywne i nie podlegają odkształceniom. Osiągane jest to poprzez stosowanie wysokich ciśnień podczas klejenia oraz dobór odpowiednich materiałów na poszczególne warstwy płyty. Taka konstrukcja uniemożliwia w szczególności tzw. "płynięcie ołowiu" występujące w przypadku punktowego mocowania ołowiu, które to zjawisko powoduje zmniejszenie z czasem - nawet po roku - grubości warstwy ochronnej ołowiu.

Powierzchnia płyty pokryta jest laminatem. Wykończenie płyt wykonywane jest w kolorze białym półmatowym (eliminacja refleksów świetlnych). Wykończenie w innym kolorze możliwe jest na zamówienie.

Płyty ochronne mocuje się wzdłuż krawędzi pionowej w technice "na obce pióro". Wykończenia miedzy panelami wykonywane są przy zastosowaniu specjalnych kształtowników z aluminium anodyzowanego. Wymagane uszczelnienia wykonywane są przy pomocy silikonu sanitarnego.

Płyty ochronne mocowane mogą być do ściany murowanej za pośrednictwem rusztu ze sklejki wodoodpornej zabezpieczonej przed korozją biologiczną lub w postaci ścianek samonośnych.

Ścianki samonośne montowane są na konstrukcji szkieletowej z kształtowników stosowanych w technologii budowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych. Odpowiednie wzmocnienia osiągane są poprzez zastosowanie rusztu ze sklejki wodoodpornej oraz wzmocnionych profili w obrębie otworów (drzwi, okien, przepustów kaset). Możliwe jest pokrycie ścianki samonośnej na zewnątrz źródła promieniowania płytą gipsowo-kartonową (standardowo stosowane są płyty laminowane laminatem 0,9mm). W ściankach samonośnych można wewnątrz prowadzić instalacje elektryczne, gazowe, wodno-kanalizacyjne, instalacje nisko-prądowe, odpływy klimatyzatorów, itp. Grubość ścianki w zależności od sposobu wykończenia wynosi 12,9 do 16,5 cm.

W obu sposobach zapewniona jest ciągłość ochrony radiologicznej.