Produkty
Zasoby

Przepusty Kaset RTG Delta

Obustronnie ryglowany przepust Kaset DELTA służy do podawania naświetlonych kaset RTG do ciemni oraz podawania kaset do gabinetu RTG. Przepust wykonany jest jako konstrukcja stalowa. W skład zespołu wchodzą: obudowa zawierająca dwie komory, dwa zestawy drzwiczek, z których jedne posiadają wbudowaną warstwę ołowiu (2 lub 3 mm), listwy ochronne drewniane, listwy ozdobne drewniane oraz płyty ozdobne.


Przepust kaset RTG
Przepust mocowany jest w otworze w murze za pośrednictwem klinów i pianki montażowej. Drzwiczki ochronne (zawierające ołów) montowane są od strony gabinetu RTG. Listwy ochronne drewniane służą do utworzenia ciągłej warstwy ochronnej w obrębie przepustu. Wystająca część przepustu (od strony ciemni) obudowywana jest listwami i płytami ozdobnymi. Przepusty produkowane są jako dwudrzwiczkowe lub czterodrzwiczkowe.