Produkty
Zasoby

Wytyczne budowlane

Przygotowanie pomieszczenia:
  • Na ścianach w poziomie 200 cm +/- 10 cm nie należy układać poziomów instalacyjnych (ze względu na zabezpieczenie łączenia płyt ochronnych).
  • Zapewniona jest przestrzeń montażowa dla prowadzenia instalacji natynkowych minimum 18mmpomiędzy ścianąwstanie surowym a płytą ochronną.
  • Zalecany jest osprzęt elektryczny natynkowy; dopuszczalna głębokość dla wkrętów mocujących osprzęt do płyty 18 mm, bez naruszenia bariery ołowianej.
  • Posadzka powinna być wypoziomowana w obrębie otwierania skrzydeł drzwiowych (położona wykładzina, np. antyelektrostatyczna), roboty budowlane zakończone wewnątrz i na zewnątrz pracowni
  • Ościeża pod montaż drzwi winny być w ścianie suchej z cegły pełnej (lub w ścianie samonośnej DELTA wzmocnionej w obrębie ościeży), wypionowane oraz przygotowane zgodnie z wymiarami (dokładne instrukcjewdokumencie z wytycznymi dla drzwi DELTA)

Wytyczne budowlane dla Systemu Osłon Delta i jego elmentów (PDF):

Wytyczne budowlane zapisane są w formacie PDF. Aby pobrać przeglądarkę plików tego typu odwiedź stronę: www.adobe.com